Introduktionsutbildning

  
         


Från och med 1 januari år 2006 är en INTRODUKTIONSUTBILDNING (Handledarutbildning) obligatorisk för alla körkortselever och deras privata handledare. 

Introduktionsutbildningen omfattar 3 klocktimmar exkl. raster. 

Handledarutbildningen kostar 500:- / person, inkluderar syntest, material och fika.   KURSERNA 2018 

21/2
                         14/3,                        
                         11/4,                        
                        9/5,                        
                         20/6                        

     Kl 17.00 - 20.30

Kom gärna 30 min innan kursstart för legitimering och betalning.