Intensivutbildning

Hos oss är du med och bestämmer i vilken takt det ska gå.

Dyslexi

Vi har specialutbildad personal med lång arbetslivserfarenhet.

Funktionshinder


Vi har en automatväxlad bil som är utrustad med handreglage.

B 96 och BE


Är du i behov av Utökad B?