Intensivutbildning

Hos oss är du med och bestämmer i vilken takt det ska gå.

Introduktionskurser

    2/12

Funktionshinder


Vi har en automatväxlad bil som är utrustad med handreglage.

B 96 och BE


Är du i behov av Utökad B?